Học tiếng Anh ở Singapore: Tôi cần bao nhiêu thời gian?

Open book in hands, being leafed through quickly.

Đây là một câu hỏi chúng tôi thường nghe thấy. Câu trả lời hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình cá nhân của bạn. Dưới đây là các câu hỏi chính có thể giúp bạn quyết định bạn cần bao lâu.

1. Trình độ tiếng Anh của bạn ở mức nào và bạn muốn đạt mức nào?

Nếu bạn từng làm bài kiểm tra IELTS, điều này cũng dễ xác định. Một quy tắc dựa trên kinh nghiệm là để tăng được một điểm IELTS, bạn cần khoảng một tháng. Do đó nếu điểm IELTS của bạn hiện là 5.0 và bạn cần đạt 7.0, bạn cần 2 tháng.

2. Tốc độ học tập của bạn?

Nếu bạn học ngoại ngữ tốt, bạn có thể tiến bộ nhanh hơn mức mỗi tháng một cấp độ. Nếu bạn học có phần chậm, bạn cần thêm một ít thời gian vào quy tắc dựa trên kinh nghiệm này.

3. Bạn có bao nhiêu thời gian?Stopwatch on white background. Isolated 3D image

Đôi lúc bạn ước bạn có được 6 tháng để học tiếng Anh ở Singapore, nhưng vì một vài lý do, bạn chỉ có thể học 3 tháng. Có thể là bạn phải bắt đầu công việc mới sau đó, hoặc đơn giản là bạn không có đủ tiền để học lâu như vậy.

Nếu bạn không có được nhiều thời gian như bạn muốn, chỉ cần học trong mức bạn có thể. Khi bạn trở về nhà, hãy tạo cơ hội để sử dụng tiếng Anh mà bạn đã học. Có lẽ một vài năm sau, bạn sẽ có cơ hội khác để học tiếng Anh toàn thời gian.

4. Đối với các trường dạy tiếng: họ rất linh động

Nếu bạn theo học một khoá tiếng Anh toàn thời gian tại một trường có uy tín ở Singapore, bạn thường có thể quyết định thời gian của khóa học theo mức tăng là một tháng. Sẽ có ngày bắt đầu cho mỗi 1-3 tháng mà bạn cần phải tuân thủ, nhưng việc bạn học trong trường bao lâu hoàn toàn là lựa chọn của riêng bạn.

5. Cân nhắc sau cùng: giấy phép/thị thực sinh viên

A (rather old) passport stamp for Singapore

Một con dấu hộ chiếu (khá cũ) cho Singapore

Nếu bạn học tập toàn thời gian ở Singapore, bạn có thể nộp đơn xin giấy phép sinh viên. Đây là loại thị thực cho phép bạn sống ở Singapore trong thời gian học tập. Nhà trường có thể giúp bạn nộp hồ sơ và bạn không cần có giới thiệu từ  bất kỳ người địa phương nào ngoài trường của bạn.

Tuy nhiên, bạn chỉ có thể nộp đơn xin giấy phép sinh viên nếu bạn ghi danh ít nhất 3 tháng. Nếu bạn muốn học tập trong thời gian ngắn hơn, chẳng hạn 1-2 tháng, bạn có thể làm thế dựa vào giấy phép thăm viếng xã hội. Đây chính là thị thực/con dấu bạn nhận được trong hộ chiếu của bạn khi bạn thăm Singapore với tư cách khách du lịch.

Tuy nhiên, giấy phép này có giá trị trong bao lâu là tùy thuộc vào quốc tịch của bạn. Bạn có thể chỉ có được 30 ngày lưu trú khi đến Singapore và có thể cần phải gia hạn thành 3 tháng. Đây là một quy trình đơn giản có thể làm trực tuyến, nhưng bạn cần có một thư giới thiệu của người địa phương.

Một số người sẽ nhập cảnh Singapore rồi xuất cảnh trước khi giấy phép hết hạn, rồi quay lại một ngày sau đó để nhận con dấu mới. Cách này cũng có thể có tác dụng, nhưng không có gì đảm bảo – một sĩ quan xuất nhập cảnh có thể nghi ngờ và từ chối cấp con dấu cho bạn nếu bạn liên tục rời khỏi rồi quay lại Singapore.

Nếu bạn thấy không thoải mái với giấy phép thăm viếng xã hội, bạn có thể xem xét học tập ít nhất 3 tháng, để bạn có thể nộp đơn xin giấy phép sinh viên.

Tóm lại:

  • Một quy tắc dựa trên kinh nghiệm đối với vấn đề bạn cần bao nhiêu thời gian: 1 tháng để cải thiện điểm IELTS thêm 1 điểm.
  • Bạn có thể cộng hoặc trừ một ít thời gian tùy thuộc vào việc bạn là người học ngoại ngữ nhanh hay chậm
  • Nếu bạn không có nhiều thời gian như bạn cần, đừng lo lắng. Tận dụng thời gian bạn có thể học bây giờ, rồi tiếp tục học sau khi về nhà
  • Các trường đều tiến hành đánh giá cấp độ và thường có thể cung cấp cho bạn khoảng thời gian học phù hợp với bạn nhất.
  • Lưu ý rằng bạn chỉ có thể có được giấy phép sinh viên (thị thực) nếu bạn học tập ít nhất 3 tháng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>